ژورنال اصلی Monografie Naukowe, Tom II

download pdf Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957, دانلود Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957,Zbigniew Palski, کتاب های Zbigniew Palski,Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016., لیست کتاب های Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016.,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Book Local engagement with economic law and human rights

مشخصات کلی Local engagement with economic law and human rights

نویسنده کتاب (Author):

Ljiljana Biukoviç; Pitman B Potter

انتشارات (Publisher):

[S.I.] : Edward Elgar Publishing, 2017.

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Print book : English

منبع (Database):

WorldCat

نوع منبع:Book

تمام نویسندگان / همکاران: Ljiljana Biukoviç; Pitman B Potter Find more information about: Ljiljana Biukoviç Pitman B Potter

شناسه شابک ISBN:9781785367182 1785367188

شناسه OCLC:979265006

جزئیات Description:pages ; cm.

مسئوليت Responsibility:Ljiljana Biukovic and Pitman B. Potter.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs