ژورنال اصلی Monografie Naukowe, Tom II

download pdf Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957, دانلود Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957,Zbigniew Palski, کتاب های Zbigniew Palski,Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016., لیست کتاب های Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016.,WorldCat, کتاب های WorldCat

جراحی سرطان روده با عینک واقعیت افزوده انجام شد

جراحانی از کشورهای متفاوت جهان، جهت نخستین بار به منظور همکاری جهت انجام جراحی سرطان روده از عینک های واقعیت افزوده استفاده کردند.  جراحی..

ادامه مطلب

کلسیم در عروق، شاخصی جهت پیش‌بینی خطر سکته

پزشکان می‌گویند وجود کلسیم در عروق می‌تواند عالی ترین شاخص جهت پیش‌بینی خطر حمله قلبی و سکته مغزی باشد.  کلسیم در عروق، شاخصی جهت آیند..

ادامه مطلب

پیامدهای وحشت از دندانپزشکی فراتر از پوسیدگی دندان هاست

گزارش تازه محققان بریتانیایی نشان می دهد وحشت از دندانپزشکی می تواند فراتر از آسیب به دندان ها باشد. پیامدهای وحشت از دندانپزشکی فراتر از پ..

ادامه مطلب

بهبود متابولیسم دیابتی ها با ورزش سنگین

مطالعه تازه محققان نشان می دهد ورزش با شدت اوج موجب اصلاح متابولیسم گلوکز افراد دیابتی می شود.  بهبود متابولیسم دیابتی ها با ورزش سنگین ع..

ادامه مطلب