ژورنال اصلی Monografie Naukowe, Tom II

download pdf Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957, دانلود Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957,Zbigniew Palski, کتاب های Zbigniew Palski,Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016., لیست کتاب های Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016.,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز اخبار پزشکی پیامدهای وحشت از دندانپزشکی فراتر از پوسیدگی دندان هاست

گزارش تازه محققان بریتانیایی نشان می دهد وحشت از دندانپزشکی می تواند فراتر از آسیب به دندان ها باشد.

پیامدهای وحشت از دندانپزشکی فراتر از پوسیدگی دندان هاست

پیامدهای وحشت از دندانپزشکی فراتر از پوسیدگی دندان هاست

عبارات مهم : دندان

گزارش تازه محققان بریتانیایی نشان می دهد وحشت از دندانپزشکی می تواند فراتر از آسیب به دندان ها باشد.

به گزارش مهر، دکتر «الی حیدری» سرپرست تیم تحقیق از کالج کینگ لندن، در این باره می گوید: وحشت از دندانپزشکی تاثیر مهمی بر کیفیت زندگی فرد از جمله سلامت فیزیولوژیکی، روانی، اجتماعی و احساسی دارد.

پیامدهای وحشت از دندانپزشکی فراتر از پوسیدگی دندان هاست

وی به همراه همکار روانشناسش تیم نیوتون، پاسخ های حدود ۱۱ هزار شرکت کننده را که در نظرسنجی سلامت دهان و دندان در سال ۲۰۰۹ شرکت کرده بودند را بررسی کردند. در حدود ۱۴۰۰ نفر از این شرکت کنندگان قبول کرده بودند که بیش از اندازه از دندانپزشکی می ترسند.

همانطورکه آینده نگری می شد مطالعه نشان داد بیماران ترسو حداقل یک دندان کشیده شده است یا خراب داشتند. جالب اینکه وحشت از دندانپزشکی ارتباط گسترده ای با کیفیت ضعیف تر زندگی هم داشت.

گزارش تازه محققان بریتانیایی نشان می دهد وحشت از دندانپزشکی می تواند فراتر از آسیب به دندان ها باشد.

باوجودیکه بیماری های دهان و دندان تهدیدی جهت جان فرد ندارند ولی می توانند بر توانایی فرد در خوردن، نوشیدن، صحبت کردن و در اجتماع بودن و در مجموع بر کیفیت زندگی فرد تاثیر گذارند.

به گفته نیوتون، یک شیوه کم کردن اضطراب بیماران، ارائه یک برنامه ریزی دقیق جهت مواظبت پیشگیرانه در منزل است.

وی در ادامه می افزاید: در حالت ایده آل ما می خواهیم به افراد کمک کنیم تا بر این وحشت ارزش غلبه کرده و به دندانپزشک مراجعه کنند، ولی در عین حال می توان به آنها کمک کرد تا خودشان از دندان هایشان خوب مواظبت کنند.

پیامدهای وحشت از دندانپزشکی فراتر از پوسیدگی دندان هاست

واژه های کلیدی: دندان | زندگی | سلامت | دندانپزشک | دندانپزشکی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs