ژورنال اصلی Monografie Naukowe, Tom II

download pdf Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957, دانلود Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957,Zbigniew Palski, کتاب های Zbigniew Palski,Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016., لیست کتاب های Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016.,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز اخبار پزشکی بهبود متابولیسم دیابتی ها با ورزش سنگین

مطالعه تازه محققان نشان می دهد ورزش با شدت اوج موجب اصلاح متابولیسم گلوکز افراد دیابتی می شود. 

بهبود متابولیسم دیابتی ها با ورزش سنگین

بهبود متابولیسم دیابتی ها با ورزش سنگین

عبارات مهم : محققان

مطالعه تازه محققان نشان می دهد ورزش با شدت اوج موجب اصلاح متابولیسم گلوکز افراد دیابتی می شود.

به گزارش مهر، محققان در این مطالعه به بررسی تاثیرات سلامت ورزش با شدت اوج و ورزش با شدت میانگین بر افراد سالم و دیابتی پرداختند. نتیجه های امیدبخش آنها به فهرست طویل فایده های سلامت ورزش افزود.

بهبود متابولیسم دیابتی ها با ورزش سنگین

در ابتدا محققان از گروهی از مردان سالم درخواست کردند یا ورزش با شدت اوج یا ورزش با شدت میانگین را انجام دهند. سپس ۲۶ مرد و زن مبتلا به دیابت نوع۲ یا مبتلا به علائم پیش دیابت هم یکی از این دو نوع ورزش را انجام دادند.

گروه ورزش با شدت اوج بین ۴ و ۶ فاصله ۳۰ ثانیه ای و با ۴ دقیقه استراحت دوچرخه می زدند. گروه ورزش با شدت متوسط، ۴۰ تا ۶۰ دقیقه با ۶۰ درصد حداکثر توان ارزش دوچرخه می زدند. هر گروه در طول دو هفته، ۶ جلسه تمرین ورزشی را تکمیل کردند.

مطالعه تازه محققان نشان می دهد ورزش با شدت اوج موجب اصلاح متابولیسم گلوکز افراد دیابتی می شود. 

هر چند در هر دو گروه افراد دیابتی، متابولیسم گلوکز اصلاح یافت؛ ولی افرادی که ورزش با شدت اوج انجام داده بودند در طول مدت دو هفته شاهد اصلاح به مراتب بیشتری بودند. از اینرو هر دو نوع ورزش موثر بودند ولی ورزش با شدت اوج عملکردی به مراتب سریع تر داشت.

واژه های کلیدی: محققان | دیابتی ها | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs