ژورنال اصلی Monografie Naukowe, Tom II

download pdf Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957, دانلود Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957,Zbigniew Palski, کتاب های Zbigniew Palski,Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016., لیست کتاب های Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016.,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی توسعه همکاری‌های علمی کشور عزیزمان ایران و استرالیا

سفیر استرالیا درایران از سرگیری همکاری‌های علمی میان کشور عزیزمان ایران و استرالیا را طی سه سال اخیر بازگو نمود و آمادگی آن کشور را در جهت توسعه این همکاری‌ها ا

توسعه همکاری‌های علمی کشور عزیزمان ایران و استرالیا

توسعه همکاری های علمی کشور عزیزمان ایران و استرالیا

عبارات مهم : ایران

سفیر استرالیا درایران از سرگیری همکاری های علمی میان کشور عزیزمان ایران و استرالیا را طی سه سال اخیر بازگو نمود و آمادگی آن کشور را در جهت توسعه این همکاری ها اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، یان بیگز امروز در سفر به استان خراسان رضوی و شهر مشهد در نشست با هیات رئیسه و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار داشت: 3000 دانشجوی نخبه ایرانی در دانشگاه های استرالیا تحصیل کرده اند.

توسعه همکاری‌های علمی کشور عزیزمان ایران و استرالیا

وی با اشاره به دو مسئله تصور نادرست نسبت به امنیت کشور عزیزمان ایران و همچنین تحریم ها و محدودیت های اقتصادی و بانکی آنان را دو عامل بازدارنده در تسهیل و توسعه روابط دانست و تلاش درجهت حل این پرسشها را مهم عنوان کرد.

وی هم چنین با ابراز خرسندی از حضور خود در مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار داشت: سطح علمی و آموزشی دانشگاه های کشور عزیزمان ایران از نظر وسعت و عمق بیش از انتظار بیان بوده و دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاهی بزرگ، سرسبز و محیطی مناسب جهت تحصیل است.

سفیر استرالیا درایران از سرگیری همکاری‌های علمی میان کشور عزیزمان ایران و استرالیا را طی سه سال اخیر بازگو نمود و آمادگی آن کشور را در جهت توسعه این همکاری‌ها ا

واژه های کلیدی: ایران | فردوسی | همکاری | ایرانی | دانشگاه | دانشگاه | استرالیا | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs