ژورنال اصلی Monografie Naukowe, Tom II

download pdf Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957, دانلود Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957,Zbigniew Palski, کتاب های Zbigniew Palski,Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016., لیست کتاب های Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016.,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی احتمال کم کردن بهره به کمتر از ۱۵درصد ، نرخ سود بانکی کم کردن می‌یابد

رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در خصوص زمزمه‌های کم شدن قیمت سود به ۱۲ درصد، گفت: قیمت بهره بانکی به طور قطع به کمتر از ۱۵ درصد کم کردن خواهد یافت.

احتمال کم کردن بهره به کمتر از ۱۵درصد ، نرخ سود بانکی کم کردن می‌یابد

نرخ سود بانکی کم کردن می یابد/ احتمال کم کردن بهره به کمتر از ۱۵درصد

عبارات مهم : اعتبار

رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در خصوص زمزمه های کم شدن قیمت سود به ۱۲ درصد، گفت: قیمت بهره بانکی به طور قطع به کمتر از ۱۵ درصد کم کردن خواهد یافت.

محمدرضا حسین زاده در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر از برنامه شورای پول و اعتبار جهت تثبیت و کم شدن قیمت سود بانکی خبر داد و گفت: بانک های دولتی تصمیم گرفتند که قیمت ها را پایین بیاورند.

احتمال کم کردن بهره به کمتر از ۱۵درصد ، نرخ سود بانکی کم کردن می‌یابد

رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی افزود: مطابق با سیاست های دولت، قرار است قیمت سود بانکی به تدریج کم کردن یابد.

وی در پاسخ به این پرسش که عنوان می شود شورای پول و اعتبار تصمیم به تثبیت قیمت سود و سپس کم کردن آن دارد، تصریح کرد: نظر شورای پول و اعتبار تثبیت قیمت سود نیست؛ بلکه قیمت ها باید کم کردن یابد.

رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در خصوص زمزمه‌های کم شدن قیمت سود به ۱۲ درصد، گفت: قیمت بهره بانکی به طور قطع به کمتر از ۱۵ درصد کم کردن خواهد یافت.

حسین زاده خاطرنشان کرد: بانکها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا قیمت را اعلام کند؛ و ممکن است قیمت پایین تر از قیمت کنونی بیاید.

وی در پاسخ به این پرسش که بعضی صحبت از قیمت سود ۱۲ درصدی جهت سپرده ها به میان می آورند، اظهار داشت: پیشنهاد این است که قیمت سود به کمتر از ۱۵ درصد و قیمت های مطرح شده است کم کردن یابد.

واژه های کلیدی: اعتبار | هماهنگی | سود بانکی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs