ژورنال اصلی Monografie Naukowe, Tom II

download pdf Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957, دانلود Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957,Zbigniew Palski, کتاب های Zbigniew Palski,Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016., لیست کتاب های Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016.,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۵.۴هزارمیلیارد اعتبارصندوق‌یکم ، منع اعطای وام مسکن به واحدهای لوکس

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، گفت: شعب این بانک از پرداخت تسهیلات ساخت به واحدهای مسکونی لوکس منع شده است اند.

۵.۴هزارمیلیارد اعتبارصندوق‌یکم ، منع اعطای وام مسکن به واحدهای لوکس

منع اعطای وام مسکن به واحدهای لوکس/۵.۴هزارمیلیارد اعتبارصندوق یکم

عبارات مهم : میلیون

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، گفت: شعب این بانک از پرداخت تسهیلات ساخت به واحدهای مسکونی لوکس منع شده است اند.

به گزارش مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی راجع به چارچوب سیاست های تازه اعتباری آماده اجرا در این بانک گفت: آنچه در سال ۹۷ جهت تامین مالی بخش مسکن و ساختمان در نظر گرفته ایم در جهت اهداف «قانون برنامه ششم توسعه» و «نقشه راه بانک تا ۱۴۰۰» است به گونه ای که چارچوب سیاست های اعتباری سال ۹۷ بر تأمین مالی سریع، کم هزینه و دارای اولویت بافت های فرسوده استوار شده است است.

وی افزود: تأمین مالی با اولویت بافت فرسوده، تقویت توان مالی منزل اولی ها، اولویت در تأمین مالی واحدهای میان متراژ، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و همچنین حمایت از تأمین مالی پروژه های ساختمانی مبتنی بر تکنولوژی های نوین ساخت، ۵ محور سیاست های اعتباری در سال تازه است.

۵.۴هزارمیلیارد اعتبارصندوق‌یکم ، منع اعطای وام مسکن به واحدهای لوکس

وی خاطرنشان کرد: این بانک در سال تازه اولویت تامین مالی را با پروژه های مسکونی واقع در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری تعریف کرده و در کنار آن، به دنبال مزیت سازی جهت سازندگان حرفه ای دارای صلاحیت و پروانه انبوه سازی هست. بر اساس محور دوم، تقویت توان مالی خریداران از طریق تخصیص داده شده است بخشی از تسهیلات بدون سپرده به خرید مسکن با اولویت بافت فرسوده شهری به منظور ایجاد تحرک در بخش مسکن و در نتیجه رونق اقتصادی، در دستور کار بانک عامل بخش مسکن قرار دارد. خرید مسکن در بافت فرسوده، طی دو سال گذشته نیز از دو امکان خاص «نرخ سود کمتر جهت تسهیلات صندوق بعد انداز مسکن یکم» و همچنین «معافیت بافت فرسوده از شرط منزل اولی در پرداخت این نوع تسهیلات» برخوردار بود.

رحیمی انارکی ادامه داد: بانک عامل بخش مسکن در سال تازه تامین مالی واحدهای مسکونی میان متراژ و میانگین قیمت را در اولویت خود دارد و جهت این منظور، مدیریت شعب این بانک در هر استان با ابلاغ مدیر عامل بانک، ماموریت دارد ظرفیت ها و نیازهای منطقه ای و استانی در بازار مسکن را شناسایی و متناسب با آن، برنامه پرداخت انواع تسهیلات بدون سپرده، اوراق و نیازمند سپرده گذاری را به صورت استانی تدوین و اجرایی کند.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، گفت: شعب این بانک از پرداخت تسهیلات ساخت به واحدهای مسکونی لوکس منع شده است اند.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن با بیان اینکه نقشه راه این بانک تا ۱۴۰۰، به شکل منعطف و قابل پایش و اصلاح ترسیم شده است است افزود: نشانه سیاست های اعتباری سال ۹۷ بانک مسکن، رونق بخشی به ساخت و ساز و کمک به زیاد کردن قدرت خرید سه گروه تقاضای مسکن مشمول بر منزل اولی ها، ساکنان بافت های فرسوده و همچنین ساماندهی حاشیه نشین هاست و خط قرمز این سیاست ها، ممنوعیت ورود به بازار واحدهای لوکس و بزرگ متراژ است.

رحیمی انارکی تصریح کرد: مدیریت شعب این بانک در سراسر کشور جهت سال تازه مطابق ابلاغیه سال ۹۷، باید از پرداخت تسهیلات به پروژه هایی که تقاضای مؤثر جهت آنها وجود ندارد اجتناب کنند تا از حبس منابع در بخش های ناکارآمد و غیرمصرفی بازار مسکن جلوگیری شود و جریان اعتبارات بانکی استمرار پیدا کند. جهت این منظور تامین مالی پروژه های ساختمانی با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع به ازای هر واحد مسکونی، در اولویت واقع شده است است و به مدیران شعب توصیه شده است است.

وی راجع به تسهیلاتی که در سال ۹۷ جهت بخش مسکن در نظر گرفته شده است گفت: در سال تازه با ۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، جهت ۶۸۰ هزار واحد مسکونی، تسهیلات ساخت و خرید مسکن پرداخت خواهد شد. این تسهیلات در سه دسته حساب های تعهدی همچون صندوق مسکن یکم، تسهیلات با استفاده از اوراق و همچنین تسهیلات تبصره ای طبقه بندی شده است است.

۵.۴هزارمیلیارد اعتبارصندوق‌یکم ، منع اعطای وام مسکن به واحدهای لوکس

رحیمی انارکی افزود: در دسته حساب های تعهدی (مانند صندوق مسکن یکم)، ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار آینده نگری شده است که حداقل ۸۰ هزار واحد مسکونی را مشمول بر می شود.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اظهار داشت: جهت تسهیلات ساخت و خرید مسکن با استفاده از اوراق نیز اعتبار ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی به ظرفیت ۲۲۰ هزار واحد مسکونی آینده نگری شده است است.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، گفت: شعب این بانک از پرداخت تسهیلات ساخت به واحدهای مسکونی لوکس منع شده است اند.

به گفته رحیمی انارکی در دسته تسهیلات تبصره ای نیز اعتبار ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی جهت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که ۱۰۰ هزار واحد آن مربوط به نوسازی بافت های فرسوده سراسر کشور در جهت طرح مسکن امید یا همان پیشگام است که البته جهت این عنوان حتما به منابع ارزان قیمت از جمله وجوه اداره شده است از محل صندوق توسعه مالی نیاز است.

وی ادامه داد: همچنین ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات بدون سپرده در سال ۹۷ به سازنده ها و خریداران مسکن پرداخت می شود.

۵.۴هزارمیلیارد اعتبارصندوق‌یکم ، منع اعطای وام مسکن به واحدهای لوکس

مدیرعامل بانک مسکن راجع به نحوه پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن گفت: سازنده ها و پروژه های ساختمانی جهت دریافت این تسهیلات به سه دسته تقسیم می شوند که سقف تسهیلات متناسب با هر دسته، متفاوت تعریف شده است است.

وی یادآور شد: جهت سنتی سازی، سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۷۰ میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت زیاد از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون، در سایر شهرها ۵۰ میلیون و در مناطق کمتر توسعه یافته ۴۰ میلیون تومان هست. این تسهیلات به سازنده های دارای صلاحیت حرفه ای و پروانه انبوه سازی نیز در ۴ گروه شهری نام برده شده است به ترتیب در سقف های ۹۰، ۸۰، ۷۰ و ۶۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

رحیمی انارکی تأکید کرد: سازندگان حرفه ای در صورتی که از تکنولوژی های نوین ساخت و کاهنده مصرف انرژی در ساختمان جهت ساخت و ساز استفاده کنند، در قالب دسته سوم تسهیلات، در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۱۰ میلیون، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت زیاد از ۲۰۰ هزار نفر ۱۰۰ میلیون، در سایر شهرها ۹۰ و در مناطق کمتر توسعه یافته ۸۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده دریافت خواهند کرد ضمن آنکه قیمت سود تسهیلات جهت دسته سوم، یک درصد کمتر از دو دسته دیگر خواهد بود.

این مقام مسئول شبکه بانکی راجع به قیمت سود کمترِ تسهیلات جهت سازنده های حرفه ای که به ساخت و ساز با تکنولوژی نوین اقدام می کنند، گفت: این اختلاف قیمت سود به عنوان مشوق جهت توسعه بازار ساخت و سازهای حرفه ای و تبدیل اوضاع بساز و بفروش ها به سازنده های دارای صلاحیت، اعمال می شود.

وی تصریح کرد: سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن جهت تعاونی ها در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵۵ میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۴۵ میلیون و در سایر شهرها ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است هست. در کیش و قشم نیز این تسهیلات در سه سقف ۱۱۰، ۹۰ و ۶۰ میلیون تومان جهت ساخت و سازهای مبتنی بر تکنولوژی نوین، سازنده های حرفه ای و سنتی سازی در سال ۹۷ پرداخت می شود. در سایر مناطق آزاد کشور نیز سقف این تسهیلات مشمول بر ۱۰۰، ۸۰ و ۵۰ میلیون تومان است.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن راجع به تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده نیز گفت: در سال تازه سقف تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده با اولویت بافت فرسوده در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۶۰ میلیون، شهرهای بزرگ و مراکز استان ۵۰ میلیون و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است که مشروط به در اختیار بودن منابع، پرداخت خواهد شد.

واژه های کلیدی: میلیون | تسهیلات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: