ژورنال اصلی Monografie Naukowe, Tom II

download pdf Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957, دانلود Informacja Wojska Polskiego : 1943-1957,Zbigniew Palski, کتاب های Zbigniew Palski,Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016., لیست کتاب های Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB, 2016.,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز اخبار اجتماعی کشور عزیزمان ایران بازوی اجرایی جهت استرداد خاوری ندارد

از چند سال قبل که فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیاردی از سوی مسئولین دستگاه قضا و شرکت بازرسی کشور محرز شد، نام محمودرضا خاوری به عنوان یکی از متهمین مهم این پرونده نیز بر

کشور عزیزمان ایران بازوی اجرایی جهت استرداد خاوری ندارد

کشور عزیزمان ایران بازوی اجرایی جهت استرداد خاوری ندارد

عبارات مهم : ایران

از چند سال قبل که فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیاردی از سوی مسئولین دستگاه قضا و شرکت بازرسی کشور محرز شد، نام محمودرضا خاوری به عنوان یکی از متهمین مهم این پرونده نیز بر سر زبان ها افتاد. اینکه چگونه بعد از مشخص شدن چنین فساد بانکی، آقای خاوری به بهانه درمان پرسشها عصبی و بیمار مزمن به کانادا فرار می کند خود بحثی مجزا هست، با این حال آنچه امروز قابل تأمل است این مسأله است که چقدر امکان استرداد آقای خاوری به کشور عزیزمان ایران وجود دارد؟

به گزارش ایسنا، «داتیکان» با این مقدمه نوشت: سؤال بعدی این هست، به فرض مجرم آشنا شدن آقای خاوری در فرایند پیگیری به پرونده او، چقدر امکان اجرایی شدن احکام صادره وجود دارد؟ آیا محاکمه غیابی می تواند در استرداد خاوری مؤثر باشد؟ به نظر می رسد این ها بخشی از مهمترین سؤالاتی است که حول پرونده آقای خاوری وجود دارد.

کشور عزیزمان ایران بازوی اجرایی جهت استرداد خاوری ندارد

دکتر محمدعلی اردبیلی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به بررسی این عنوان پرداخت.

دکتر اردبیلی در ابتدا به روش های حقوقی موجود در خصوص پرونده آقای خاوری اشاره کرد و در این باره گفت: «این عنوان به همکاری دولت ها در چهارچوب تعهدات طرفین که عموما به صورت توافق نامه و معاهدات به امضای طرفین می رسد، مربوط می شود. در این چهارچوب دولت ها خود را مقید می کنند که با یکدیگر همکاری نمایند. یکی از این همکاری ها نیز همکاری قضایی هست. از این رو استرداد مجرمین در چهارچوب همین همکاری قضایی می گنجد. بنابراین دولت هایی که به این معاهدات گرویده اند، ملزم می شوند که در موارد خاص از جمله استرداد مجرمین با یکدیگر همکاری نمایند. نمونه این معاهدات را می توان در اسناد بین المللی مبارزه با مواد مخدر مشاهده کرد که زیاد دولت ها آن را پذیرفته و با یکدیگر همکاری می کنند. جدای از این، چنانچه دولتی با دولت دیگر قرارداد هم نداشته باشد، امکان همکاری متقابل بدون قرارداد و یا همکاری در چهارچوب معاهدات بین المللی هم وجود دارد.»

از چند سال قبل که فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیاردی از سوی مسئولین دستگاه قضا و شرکت بازرسی کشور محرز شد، نام محمودرضا خاوری به عنوان یکی از متهمین مهم این پرونده نیز بر

اردبیلی با برشمردن این موارد، متذکر شد که چنانچه منافع سیاسی کشورها حکم کند، امکان همکاری های قضایی حتی در صورت نداشتن قرارداد و معاهده نیز وجود دارد. با این حال آنچه قطعی است این است که امکان استرداد مجرمین که در قالب همکاری قضایی گنجانده می شود یا از طریق معاهده بین المللی انجام می شود یا در قالب قرارداد دوجانبه در قالب استرداد. یا اینکه به عنوان نمونه دولت کشور عزیزمان ایران پذیرفته باشد که اگر با دولتی هیچ توافقنامه ای امضا نکرده بود، به صورت عملی همکاری نماید.

اینترپل فقط بازوی اجرایی است

این استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به نقش اینترپل در پرونده خاوری اشاره کرد و در این باره گفت: «در ابتدا باید گفت که اینترپل کارش قضایی نیست. اینترپل کارش اجرایی است و کشورهایی که عضو این شرکت بین المللی هستند در موارد بسیار که یکی از آن ها شناسایی و تعقیب متهمان است می توانند انتظار همکاری و کمک این شرکت را داشته باشند. با این حال این مسأله منوط به آن است که کشوری که متهم در آنجا سکونت گزیده و یا پناه گرفته هست، همکاری نماید. از این رو چنانچه در پرونده آقای خاوری کشور کانادا همکاری نکند، پلیس اینترپل نمی تواند نقش مؤثری در استرداد وی به کشور عزیزمان ایران داشته باشد. در واقع پلیس بین المللی اختیار اجرایی دارد ولی همین اختیارات اجرایی اینترپل نیز منوط به اراده دولت هاست این پلیس بین المللی نمی تواند بدون همکاری کشوری، به خاک آن وارد شود و متهمی که متعلق به کشور دیگر است را بازداشت و او را جهت محاکمه به کشورش تحویل دهد.»

کشور عزیزمان ایران بازوی اجرایی جهت استرداد خاوری ندارد

آیا محاکمه غیابی می تواند موجب استرداد خاوری شود؟

اردبیلی در پاسخ به این سؤال که آیا محاکمه غیابی می تواند در استرداد خاوری مؤثر باشد؟ چنین گفت: «محاکمه غیابی در این عنوان هیچ اثری ندارند. در مورد متهمانی که شاعبه اعدام آن ها مطرح است و امکان دارد به عنوان مفسد فی الارض که تعبیر گلوگشادی در قانون کشور ما است آشنا شوند، همکاری ها سخت انجام می گیرد. بحث مفسد فی الارض مغایر با حقوق اولیه متهمان است و اجازه دفاع به آن ها نمی دهد و عملا امنیت قضایی را تامین نمی کند. جدای از این ها مجازات اعدام با حقوق شهروندی مغایر هست. از این رو حتی اگر حکمی هم علیه آقای خاوری صادر شود، بعید است که دولت کانادا او را تحویل دهد. لیکن این علی رغم اصول کلی آشنا شده است کشور کانادا هست. با تمام این احوالات، به نظر من محاکمه غیابی خاوری یک نمایش سیاسی هست. متاسفانه دستگاه قضایی نظر حقوقدانان را نمی پرسد و فقط به دنبال این است که این پرونده جمع شود تا مسیر جهت کارها بعدی هموار شود.»

از چند سال قبل که فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیاردی از سوی مسئولین دستگاه قضا و شرکت بازرسی کشور محرز شد، نام محمودرضا خاوری به عنوان یکی از متهمین مهم این پرونده نیز بر

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه اظهار داشت: «این یک دادرسی یک طرفه است و هرچه در کیفرخواست قید شده، دادرس هم مقید می شود همان را اجرا کند. از این رو از پیش می شود حدس زد که جریان چگونه ادامه خواهد یافت. به فرض اینکه حکم اعدام خاوری صادر شد، مسأله اجرایی بسیار مهم است و دولت کشور عزیزمان ایران بازوی اجرایی جهت این کار را ندارد. به نظر من، دولت کانادا به هیچ وجه حاضر نیست خاوری را مسترد کند حتی اگر حکم اعدام هم نباشد. من اعتقاد دارم این پرسشها باید پیش از این در معاهدات بین المللی قید می شد که امروزه با این پرسشها روبه رو نشویم. کشوری مانند ترکیه که همسایه ما محسوب می شود و با این کشور معاهده استرداد هم داریم، در بسیاری از موارد مقید نیست و همکاری نمی کند، از این رو هنگامی که طرف مقابلمان کشوری مانند کانادا است که نه همسایه ما است و نه معاهده ای با آنجا داریم شرایط بسیار سخت تر خواهد بود.»

کشور عزیزمان ایران بازوی اجرایی جهت استرداد خاوری ندارد

واژه های کلیدی: ایران | همکاری | پرونده | دستگاه قضایی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs